en-yu界はhttp://en-yu.jp/に移転しました。(2004.7.18.)

Copyright © 1997-2004 ENDO Yutaka
enyu@en-yu.jp